FortiSIEM – SIEM

FortiSIEM (Accelops)

Security Information and Event Management (SIEM)

FortiSIEM – SIEM

Integracija sigurnosti, performansi, dostupnosti i mrežnog nadzora u jednom uređaju.

SIEM rješenja (Event Management and Information Security) rade korelaciju evenata koji su generirani od strane mrežnih uređaja  i pružaju mogućnost praćenja i izvještavanja o statusu cijele mreže.

Prosječno vrijeme detekcije upada u mrežu je preko 220 dana, s time da je većina tih upada detekirana od strane trećih osoba. FortiSIEM je napredna platforma koja omogućuje detekciju prijetnji u realnom vremenu, pomoću korelacije svih događaja.

Prednosti FortiSIEM platforme

 A patented, robust engine for correlation and real-time alerts.
Consolidate events
Automated Configuration Management Database
Scalability and multitenancy – ideal for cloud environments and MSP.
Robust and scalable log management.
Predefined compliance reports covering HIPAA, PCI DSS, SOX and more.
Comprehensive and holistic management of performance and availability