Wireless – FortiAP

FortiAP

Fortinet Access Points and wireless solutions

Wireless – FortiAP

FortiAP – Fortinet wireless access points

Pomoću FortiAP uređaja na jednostavan se način može omogućiti bežični pristup korisnicima. Svaki FortiGate uređaj je bežični kontroler za FortiAP uređaja i koji na taj način omogućuje primjenu istih sigurnosnih postavki i na žične i bežične korisnike. Osim upravljivosti preko FortiGate uređaja moguća je i cloud-based kontrola FortiAP uređaja bez dodatne licence.

Integrirani pristup

Korištenjem FortiGate uređaja i njegove mogućnosti upravljanja FortiAP uređajima na jednostavan način je moguća primjena svih sigurnosnih profila na bežične korisnike.

 

Cloud Wi-Fi

Fortinet Cloud Wi-Fi omogućuje cloud upravljanje FortiAP uređajima bez potrebe za dodatnom licencom.  FortiAP-S serija dodatno pruža i mogućnosti konfiguriranja sigurnosnih postavki na Cloud upravljivim uređajima, kao što su kontrola aplikacija, web filtriranje i antivirus.

 

Infrastrukturni pristup

Fortinet je akvizicijom Meru networks kompanije 2015. godine krenuo i u smjeru Enterprise wireless pristupa. Ova rješenja se temelje na FortiWLC kontrolerima i dodatnim uređajima za Enterprise bežični pristup.