KRACK – Key Reinstallation Attacks – WPA2 ranjivost

KRACK – Key Reinstallation Attacks – WPA2 ranjivost

Skupina stručnjaka je ovih dana objavila da su otkrili niz ranjivosti na WPA2 protokolu. WPA2 je sigurnosni protokol za zaštitu komunikacija na WiFi rješenjima.  Otkrivene ranjivosti omogućavaju presretanje i prisluškivanje komunikacije između klijenata i baznih stanica. Posljedice ovakvih ranjivosti su između ostalog: decryption, packet replay, TCP connection hijacking,  HTTP content injection.

Fortinet je danas objavio preporuke oko toga koje su ranjivosti detektirane na njihovoj opremi i koje su radnje potrebne kako bi se ove ranjivosti uklonile. Ovih dana izdat će se nove verzije operativnih sustava za FortiGate i FortiAP (5.2.12, 5.4.6 or 5.6.3) i koje će biti potrebno instalirati kako bi se uklonile ove ranjivosti.

Više o svemu ovome možete pročitati i na stranici:

http://fortiguard.com/psirt/FG-IR-17-196

Share this post